Inne Ogłoszenia

Zapytanie o wartość szacunkową nr 1/DT/2017-POIS - usługa wykonania i montażu tablicy informacyjnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi polegającej na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 23/03/2017 - 13:43

Zapytanie ofertowe nr 1_ZO_CS_2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi uaktualnienia analizy merytorycznej do inwestycji polegającej na budowie Centrum Sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

 

Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w "Zapytaniu ofertowym" w terminie do dnia 14.02.2017r. do godz. 12.00.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 07/02/2017 - 12:33

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1_S_CS_2017

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1_S_CS_2017 na usługę uaktualnienia analizy merytorycznej dotyczącej inwestycji polegającej na budowie Centrum sportowego UKSW.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 27/01/2017 - 12:24

Konkurs na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku UKSW nr 23 w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, skierowanej na obsługę pracowników i studentów wraz z koncepcją wyposażenia lokalu

Zaprszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku UKSW nr 23 w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, skierowanej na obsługę pracowników i studentów wraz z koncepcją wyposażenia lokalu

SZCZEGÓŁY KONKURSU W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 

OPIS LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 10:53

Konkurs na "Dzierżawę gruntu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu ustawienia tablic reklamowych"

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami Konkursu oraz Istotnymi postanowieniami umowy.

Obydwa dokumenty znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

 

Warunki konkursu

Istotne postanowienia umowy

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 09:48

Strony