Zapytanie ofertowe nr 1/DT/ZO/2017-POIS - usługa wykonania i montażu tablicy informacyjnej

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Oferty należy przysyłać do dnia 05.04.2017 r. do godz. 1.00 na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938.

Załącznik nr - wzór tablicy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3  - zapytanie ofertowe

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 31/03/2017 - 15:00