ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1_S_CS_2017

Karty podstawowe

 

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 1_S_CS_2017 na usługę uaktualnienia analizy merytorycznej dotyczącej inwestycji polegającej na budowie Centrum sportowego UKSW.

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto) na usługę uaktualnienia analizy merytorycznej dotyczącej inwestycji polegającej na budowie Centrum sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

 

Przedmiotem zapytania o wartość szacunkową jest usługa uaktualnienia analizy merytorycznej dotyczącej inwestycji polegającej na budowie Centrum sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie obejmującej co najmniej następujące elementy:
- efektywność kosztową przedsięwzięcia (faza realizacji i operacyjna), stopień jego przygotowania
oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy,
- zakres oddziaływania obiektu sportowego stanowiącego przedmiot realizacji zadania
inwestycyjnego (ilość użytkowników),
- stan nasycenia danym typem infrastruktury sportowej w regionie w odniesieniu do regionalnego
potencjału danego sportu,
- stan nasycenia infrastrukturą sportową na obszarze działania wnioskodawcy,
- wysokość wydatków na rozwój sportu, jakie ponosi wnioskodawca.

 

Niezbędnym jest dokonanie wszystkich poprawek wynikających ze zmian w koncepcji projektu budowy, w szczególności w następnych punktach ww. analizy:
pkt. 2 Efektywność kosztowa przedsięwzięcia, stopień jego przygotowania oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy,
Pkt.2.1 Nakłady na realizację projektu,
Pkt. 6 Wysokość wydatków na rozwój sportu, jakie ponosi wnioskodawca,
Pkt. 6.1 Wydatki na rozwój sportu w 2015 roku ( zamienić na 2016),
Pkt. 6.2 Wydatki na nową inwestycję,
Pkt. 7 Wnioski

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych.

Prosimy o wycenę brutto i netto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938 w terminie do dnia 02.02.2017 r. do godziny 10:00.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 27/01/2017 - 12:24