Zapytanie ofertowe nr 1_ZO_CS_2017

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi uaktualnienia analizy merytorycznej do inwestycji polegającej na budowie Centrum Sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

 

Oferty należy złożyć na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w "Zapytaniu ofertowym" w terminie do dnia 14.02.2017r. do godz. 12.00.

 

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wzór umowy oraz protokół wykonania przedmiotu umowy w załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół wykonania przedmiotu umowy

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 07/02/2017 - 12:33