Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/DT/ZO/2017-POIS

Karty podstawowe

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 1/DT/ZO/2017-POIS z dnia 30.03.2017 r., którego przedmiotem było wykonanie, dostawa i montaż wolnostojącej metalowej tablicy informacyjnej o parametrach wyznaczonych w zapytaniu ofertowym, informujemy, że została wybrana oferta firmy Abiplex spółka jawna Dariusz Lasoń Krzysztof Oleszczuk, ul. Towarowa 30, 00-839 Warszawa.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 07/04/2017 - 13:24