Zapytanie o wartość szacunkową nr 1/DT/2017-POIS - usługa wykonania i montażu tablicy informacyjnej

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi polegającej na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

 

Kalkulację kosztów należy przysyłać do dnia 28.03.2017 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938.

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opis przedmiotu zamówienia

Wzór tablicy

Formularz cenowy

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 23/03/2017 - 13:43