Publiczna prezentacja projektu "Platforma Cyfrowej Nauki".

Karty podstawowe

 

 

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zaprasza na publiczną prezentację projektu "Platforma Cyfrowej Nauki".

 

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Polska  Cyfrowa” w II osi priorytetowej - „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

 

Prezentacja odbędzie się we wtorek 30 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, budynek 24, sala nr 008.

 

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.jablonska@uksw.edu.pl w terminie do 26 lipca 2019 r. do godz. 10:00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

 

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących.

 

Protokół z publicznej prezentacji projektu "Platforma Cyfrowej Nauki"

Prezentacja projektu "Platforma Cyfrowej Nauki"

Lista obecności podczas prezentacji projektu

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 16/07/2019 - 14:25