ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DT/2017

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z

rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Na część projektu dotyczącą termomodernizacji UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu

nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Proszę o podanie wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oferty należy przesyłać na adres e-mail:  l.pawlowicz@uksw.edu.pl  w terminie do 04.01.2017 r. do godziny 12:00.

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00