ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 12/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) oraz  analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie. Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,  Konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17. Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym. Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie

Formularz cenowy

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl w terminie do 03.01.2018 r. do godziny 10:00.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 27/12/2017 - 00:00