ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) i analiz
ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji z możliwością rozbudowy budynku nr 19, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:11