ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 11/S/INNE/DT/2017

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail:
v.vaida@uksw.edu.pl lub adres korespondencyjny podany w Zapytaniu w terminie do 18.12.2017 r. do godziny 12:00.

 

Szacowanie

Formularz cenowy

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 14:16