ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/DT/2017

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę  kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na termodernizacji  budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie. Na realizację projektu UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oferty należy przesyłać na adres e-mail:
k.smagiel@uksw.edu.pl w terminie do 04.01.2018 r. do godz. 13:00.

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00