Menu odnośników dodatkowych

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto) usługi wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Kalkulację kosztów należy wypełnić na załączonym formularzu cenowym i przesyłać na adres e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 24, POK. 021, WARSZAWA 01-938 w terminie do dnia 24.01.2017 r. do godziny 12:00.

Zapytanie o wartość szacunkową

Formularz cenowy

Wzór tablicy pamiątkowej

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 22/01/2018 - 12:58