Menu odnośników dodatkowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy)
i analiz ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: k.smagiel@uksw.edu.pl w terminie do 18.01.2018 r., do godz. 11:00.

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:16