Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 02/ABK/B056/2019

Karty podstawowe

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 02/ABK/B056/2019 z dnia 29 października 2019 r., którego przedmiotem była usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że unieważniono powyższe postępowanie z uwagi na brak złożonych ofert.

Załączniki - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
wt., 05/11/2019 - 12:24