Menu odnośników dodatkowych

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Kompetencje cyfrowe i perspektywa teleopieki dla seniora” przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 25.05.2018 r. ogłoszenie nr 4/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW nie wpłynęła do dnia 18.06.2018  r. (do godz.13:00) żadna oferta.

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 19/06/2018 - 10:18