ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/DT/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu  tablicy pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja eremów nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Oferty należy przysyłać do dnia 27.11.2019 r. do godz. 10.00 na adres e-mail: l.pawlowicz@uksw.edu.pl lub lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok. 217, Warszawa 01-938.

Formularz ofetowy

Zapytanie ofertowe

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 21/11/2019 - 12:55