ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/DT/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej dla projektu pn.  „Remont i konserwacja zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie”.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Oferty należy przysyłać do dnia 29.10.2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok. 217, Warszawa 01-938.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz zamówienia - pobierz

Wzór tablicy - pobierz

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 22/10/2019 - 14:10