Senat UKSW

Karty podstawowe

 

Uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Rektora UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/

 

Skład Senatu UKSW w kadencji 2016-2020

 

      SENATOROWIE WCHODZĄCY Z URZĘDU:

 1. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor
 2. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski  - Prorektor
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała  - Prorektor
 4. Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus  - Prorektor
 5. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik  - Dziekan Wydziału Teologicznego
 6. Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak  - Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
 7. Prof. dr hab. Anna Latawiec  - Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
 8. Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba  - Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
 9. Prof. dr hab. Marek Michalski  - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 10. Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski  - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 11. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski  - Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. SNŚ
 12. Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski  - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 13. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski  - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
 14. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski  - Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
   
 15. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło  - Wydział Teologiczny
 16. Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior  -  Wydział Prawa Kanonicznego
 17. Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 18. Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 19. Prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz  -  Wydział Prawa i Administracji
 20. Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak  -  Wydział Nauk Humanistycznych
 21. Prof. dr hab. Dariusz Zagrodny  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ
 22. Prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek  -  Wydział Nauk Pedagogicznych
 23. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski  -  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 
 24. Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda  -  Wydział Studiów nad Rodziną                                                                                                                                                                  

      PRZEDSTAWICIELE NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
 

25. Dr Adam Buława  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

26. Dr Tomasz Kulpa  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ

27. Dr Anna Linek  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

28. Dr Katarzyna Martowska  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

29. Mgr Monika Nowosielska  -  Studium Języków Obcych

30. Dr Aleksandra Syryt  -  Wydział Prawa i Administracji

 

 

      PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI:

 

31. Dr Beata Zbarachewicz  -  Administracja WPiA

32. Mgr Małgorzata Majek  -  Administracja Dział Kadr

33. Mgr inż. Łukasz Kowalski  -  Administracja CSI

34. Mgr Paweł Włodowski  -  Administracja BHP

 

 

      PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW:
 

35. Mgr Paweł Janas  -  Wydział Prawa i Administracji

 

 

      PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

 

36. Jakub Belchowski  -  Wydział Prawa i Administracji

38. Karolina Błaszczyk   -  Wydział Prawa i Administracji

39. Konrad Latoch  -  Wydział Prawa i Administracji

41. Kaja Niewiadomska  -  Wydział Prawa Kanonicznego

42. Karolina Rempalska - Wydział Nauk Humanistycznych

43. Maciej Sawczuk  -  Wydział Prawa i Administracji

44. Paulina Seremak - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

45. Łukasz Słończewski  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:31