Wersja wpisu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE z dnia pon., 18/07/2016 - 13:15

Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą publikując czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty dla studentów, dzieła naukowe, publikacje popularnonaukowe, materiały z konferencji naukowych, rozprawy habilitacyjne i doktorskie, a także pozycje informacyjne i materiały dotyczące działalności Uczelni.

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
wydawnictwo@uksw.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa:
dr Elżbieta Sobczak
dyrektorwyd@uksw.edu.pl

Telefony do Wydawnictwa UKSW:
Dyrektor:  22/561 88 35
Sekretarz: 22/561 88 38
Księgarnia: 22/561 89 23
Redaktorzy: 22/561 88 71
Skład komputerowy: 22/561 88 58

 

Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazują się następujące czasopisma naukowe:

 

Colloquia Litterraria - półrocznik
Collectanea Theologica - kwartalnik
Forum Pedagogiczne - półrocznik
Jus Matrimoniale - rocznik
Prawo Kanoniczne - kwartalnik
Saeculum Christianum - półrocznik
Studia Ecologiae Et Bioethicae - kwartalnik
Studia Katechetyczne - rocznik
Studia Philosophiae Christianae - półrocznik
Studia Prymasowskie - rocznik
Studia Psychologica - rocznik
Studia nad Rodziną - półrocznik
Studia Theologica Varsaviensia - półrocznik
Zeszyty Prawnicze - kwartalnik

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:25