Wersja wpisu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE z dnia czw., 10/10/2013 - 11:43

Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą publikując czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty dla studentów, dzieła naukowe, publikacje popularnonaukowe, materiały z konferencji naukowych, rozprawy habilitacyjne i doktorskie, a także pozycje informacyjne i materiały dotyczące działalności Uczelni.

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
wydawnictwo@uksw.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa:
Henryk Cz. Podolski
dyrektorwyd@uksw.edu.pl

Katalog wydawniczy

Telefony do Wydawnictwa UKSW:

Dyrektor
+48 (022) 561 88 35
Sekretarz
+48 (022) 561 88 38
Księgarnia
+48 (022) 561 89 23
Redaktorzy
+48 (022) 561 88 71
Skład komputerowy
+48 (022) 561 88 58

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:25