Wersja wpisu Biblioteka Główna z dnia pon., 18/07/2016 - 13:07

Adres:

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22/561 88 36, bibl@uksw.edu.pl

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl

 

Dyrektor Biblioteki UKSW - prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska,

k.materska@uksw.edu.pl
tel. 22/561 89 68 |wew.  221| pok. 435
 

Z-ca dyrektora Biblioteki UKSW - mgr Tomasz Winiarski

bibl@uksw.edu.pl

tel. 22/561 88 66 |wew.266| pok. 204

 

Sekretariat Biblioteki UKSW - mgr Marzena Gardocka
sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl
tel. 22/561 89 68; |w. 368 | pok. 436

 

STRUKTURA Biblioteki:

 

Rodzaj zbiorów
druki zwarte
czasopisma
stare druki
zbiory specjalne


Tematyka zbiorów
administracja
archeologia
bioetyka
ekologia
etyka
filologia polska
filozofia
fizyka
chemia
historia
historia Kościoła
historia sztuki
ikonografia
informatyka
massmedia
matematyka
misjologia
muzykologia
patrologia
politologia
prawo
prawo kanoniczne
psychologia
religioznastwo
socjologia
teologia
teologia środków społecznego przekazu

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:24