Wersja wpisu Biblioteka Główna z dnia pon., 18/07/2016 - 12:39

Adres:

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel./fax 22/561 88 36, bibl@uksw.edu.pl

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl

 

Dyrektor Biblioteki UKSW dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW

k.materska@uksw.edu.pl
tel. 22/561 88 21
tel. kom. 603 096 084 |pok. 435
 

Z-ca dyrektora Biblioteki UKSW mgr Tomasz Winiarski

bibl@uksw.edu.pl

tel. 22/561 88 66

 

Sekretariat Biblioteki UKSW mgr Marzena Gardocka
sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl
tel. 22/561 89 68; w. 368

fax 22/561 89 15 |pok. 436

 

Dział Informacji Naukowej

tel. 22/561 89 37; tel. 22/561 89 16

mgr Jolanta Białkowska, j.bialkowska@uksw.edu.pl                                                                                                                                                                                         mgr Jakub Maria Kowalski, j.kowalski@uksw.edu.pl

 

Czytelnia Główna
tel. 22/561 88 09

mgr Małgorzata Juhanowicz

informatorium@uksw.edu.pl
mgr Maria Elżbieta Kowalska, e.kowalska@uksw.edu.pl  

                                                                                                       

Czytelnia Czasopism Bieżących                                                                  
tel. 22/561 89 37

mgr Jolanta Białkowska, j.bialkowska@uksw.edu.pl                                                                                                                                                                                        mgr Jakub Maria Kowalski, j.kowalski@uksw.edu.pl


Dział Gromadzenia Zbiorów
tel. 22/561 88 66
tel./fax 22/561 88 36
mgr Joanna Jackowska, j.jackowska@uksw.edu.pl
biblioteka@uksw.edu.pl
mgr Dominika Kowalczyk, d.kowalczyk@uksw.edu.pl
mgr Tomasz Winiarski, bibl@uksw.edu.pl

 

Dział Katalogowania Druków Zwartych
tel. 22/56 18 820
mgr  Tomasz Białkowski, t.bialkowski@uksw.edu.pl

mgr Bartosz Emchowicz, b.emchowicz@uksw.edu.pl
mgr inż Elżbieta Jastrzębska, e.jastrzebska@uksw.edu.pl
dr Maciej Matraś, m.matras@uksw.edu.pl                                                                                                                                                                                                          dr Cezary Michnowski, c.michnowski@uksw.edu.pl
dr Paweł Skalski, p.skalski@uksw.edu.pl                                                                                                                                                                                                        mgr Małgorzata Zonik, m.zonik@uksw.edu.pl


Dział Opracowania Rzeczowego
tel. 22/561 88 66
mgr Wojciech Stefański, w.stefanski@uksw.edu.pl

 

Dział Katalogowania Druków Ciągłych
tel. 22/561 89 37
mgr Zbigniew Hanak, z.hanak@uksw.edu.pl                                                      
mgr Monika Miazga, m.miazga@uksw.edu.pl

 

Wypożyczalnia
tel. 22/561 88 54
wypozyczalnia@uksw.edu.pl 

mgr Katarzyna Karwowska                                                                                                                                                                                                                                    mgr Agnieszka Sawa-Gago

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Dla studentów i pracowników UKSW oraz bibliotek warszawskich (sala 309)
mgr Bożena Krzyżewska
poniedziałek - piątek 8.30-16.00
tel. 22/561 88 54
wypozyczalnia@uksw.edu.pl

Dla bibliotek krajowych i zagranicznych (sala 208)
mgr Jolanta Wierzbicka, j.wierzbicka@uksw.edu.pl
poniedziałek - piątek 8.00-15.00
tel. 22/561 88 67
 

Dział Wymiany Krajowej i Międzynarodowej
tel. 22/561 89 13
mgr Jolanta Żyszkowska, j.zyszkowska@uksw.edu.pl   

                                                    

Magazyn
tel. 22/561 88 28
Ewa Gonczarek
mgr Witold Poletyło
Weronika Szymańska
Bogdan Salwin

 

Rodzaj zbiorów
druki zwarte
czasopisma
stare druki
zbiory specjalne


Tematyka zbiorów
administracja
archeologia
bioetyka
ekologia
etyka
filologia polska
filozofia
fizyka
chemia
historia
historia Kościoła
historia sztuki
ikonografia
informatyka
massmedia
matematyka
misjologia
muzykologia
patrologia
politologia
prawo
prawo kanoniczne
psychologia
religioznastwo
socjologia
teologia
teologia środków społecznego przekazu

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:24