Wersja wpisu Biblioteka Główna z dnia śr., 08/01/2014 - 11:16

Adres:

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel./fax (0 prefix 22) 561 88 36,
bibl@uksw.edu.pl

http://www.biblioteka.uksw.edu.pl

DYREKTOR
tel. 22 561 88 21
fax  22 56 18 915

dr hab. Katarzyna Materska


DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
tel. 22 56 18 916
tel. 22 56 18 866
mgr Małgorzata Juhanowicz                                                            
informatorium@uksw.edu.pl
mgr Tomasz Winiarski
bibl@uksw.edu.pl

CZYTELNIA GŁÓWNA
tel. 22 561 88 09
mgr Maria Elżbieta Kowalska
e.kowalska@uksw.edu.pl                                                                 
mgr Jakub Maria Kowalski
j.kowalski@uksw.edu.pl                                         

CZYTELNIA CZASOPISM BIEŻĄCYCH                                                                 
tel. 22 561 89 37
dr Cezary Michnowski
c.michnowski@uksw.edu.pl

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW
tel. 22 56 18 866
tel./fax 22 56 18 836
mgr Joanna Jackowska
j.jackowska@uksw.edu.pl
biblioteka@uksw.edu.pl
mgr Dominika Kowalczyk
d.kowalczyk@uksw.edu.pl
mgr Tomasz Winiarski
bibl@uksw.edu.pl

DZIAŁ KATALOGOWANIA DRUKÓW ZWARTYCH
tel. 22 56 18 820
mgr  Tomasz Białkowski
t.bialkowski@uksw.edu.pl
mgr Agnieszka Janowska
a.janowska@uksw.edu.pl
mgr inż Elżbieta Jastrzębska,
e.jastrzebska@uksw.edu.pl
mgr Dorota Łysakowska,
d.lysakowska@uksw.edu.pl
dr Maciej Matraś
m.matras@uksw.edu.pl
mgr Małgorzata Rek
m.rek@uksw.edu.pl
dr Paweł Skalski
p.skalski@uksw.edu.pl

DZIAŁ OPRACOWANIA RZECZOWEGO
tel. 22 561 88 20
mgr Wojciech Stefański
w.stefanski@uksw.edu.pl

DZIAŁ KATALOGOWANIA DRUKÓW CIĄGŁYCH
tel. 22 561 89 37
mgr Zbigniew Hanak                                                                          z.hanak@uksw.edu.pl                                                     
mgr Monika Miazga
m.miazga@uksw.edu.pl

DZIAŁ DUBLETÓW
tel. 22 56 18 913
mgr Jolanta Białkowska
j.białkowska@uksw.edu.pl
mgr Jolanta Żyszkowska,
j.zyszkowska@uksw.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA
tel. 22 56 18 854
Katarzyna Karwowska
mgr Bożena Krzyżewska
mgr Agnieszka Sawa-Gago
wypozyczalnia@uksw.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
tel. 22 56 18 867
mgr Jolanta Wierzbicka
j.wierzbicka@uksw.edu.pl

DZIAŁ WYMIANY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ
tel. 22 56 18 913
mgr Jolanta Białkowska
j.bialkowska@uksw.edu.pl                                                                          
MAGAZYN
tel. 22 56 18 828
mgr Witold Poletyło
Bogdan Salwin,
Weronika Szymańska


Rodzaj zbiorów

druki zwarte
czasopisma
stare druki
zbiory specjalne


Tematyka zbiorów

administracja
archeologia
bioetyka
ekologia
etyka
filologia polska
filozofia
fizyka
chemia
historia
historia Kościoła
historia sztuki
ikonografia
informatyka
massmedia
matematyka
misjologia
muzykologia
patrologia
politologia
prawo
prawo kanoniczne
psychologia
religioznastwo
socjologia
teologia
teologia środków społecznego przekazu

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:24