Zaproszenie do składnia ofert nr 3/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert  na  całościowe przygotowanie i druk publikacji w formie książki powstałej w ramach projektu pn. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania".

Ofertę należy przesłać do dnia 15.12.2017 r., do godz. 12.30.

Zaproszenie do składnia ofert

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 13/12/2017 - 13:14