Zaproszenie do składniania ofert nr 2/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę całościowego przygotowania oraz druku publikacji powstałej w ramach projektu: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania".

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 19, pok. 1912A do dnia 13.12.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu.

Zaproszenie do składnia ofert

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 11:02