Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Karty podstawowe

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) i art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260).


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
na podstawie  art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260) w związku w związku art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.), informuje o udzielonym zamówieniu w ramach realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Projektu pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Zamówienia udzielono niżej wymienionym osobom:
a) Bieżące kierowanie pracami stałego zespołu redakcyjnego (szef zespołu redakcyjnego): dr hab. Paweł Skibiński
b) Redakcja tomów w zakresie naukowym: dr Michał Białkowski, dr Grzegorz Łeszczyński, dr Rafał Łatka, s. mgr Monika Wiśniewska, dr Bartłomiej Noszczak, ks. dr Antoni Poniński
c) Stała redakcja naukowa tomów: ks. dr Andrzej Gałka, Anna Rastawicka

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 22.12.2021 r.

 

Symbol i nazwa według CPV: 71 35 17 00-0; 73 11 00 00-6; 92 31 22 10-6

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 05/04/2017 - 11:21